Wie we zijn ?

Alain Moloto/Aide à la Jeunesse Défavorisée (AJD)

Wie zijn we? Onze vzw Alain Moloto/Aide à la Jeunesse défavorisée (AJD) werd opgericht in augustus 2016. De oprichtster, Marie-Jeanne Moloto, wilde de naam van haar broer Alain, een grote Congolese gospelzanger die ver over de nationale grenzen heen, vooral in Europa, bekend is, voortzetten. Deze man van vrede, die zijn hele leven heeft toegewijd aan de armste mensen in zijn land, had de kracht om de harten van de mensen te raken met de woorden van zijn liederen. Genereus van aard en meer bezorgd om anderen dan hijzelf, heeft hij veel jongeren financiële steun verleend om toegang te krijgen tot school en beroepsopleiding. Hij is overleden op 05 augustus 2013

Onze doelstelling

Onderwijs kan alles veranderen.

Geïnspireerd door het werk van Alain Moloto, wilden we het werk van hem nastreven met één doel voor ogen: het bevorderen van de toegang tot onderwijs en beroepsopleidingen voor diegenen die het geluk niet hadden geboren te worden in een land waar het vanzelfsprekend is om naar school te gaan.

Zo werd de vzw Alain Moloto/AJD opgericht. Zoals Danton zei: "Na het brood is onderwijs de eerste behoefte van een volk". Toegang tot onderwijs lost niet alles op, maar bevrijdt ons van de ketens van onwetendheid en laat ons de wereld van de cultuur ontdekken. Een opgeleid kind ziet zijn horizon verbreden

Onze missie

Het onderwijs : wij zijn van mening dat onderwijs, door middel van scholing en beroepsopleiding, de basis vormt voor toegang tot autonomie en een volwaardig volwassen leven

Onderwijs aan kinderen

Onze waarden

Onafhankelijkheid

Onze vereniging streeft ernaar onafhankelijk te zijn van elke politieke, filosofische, religieuze of andere oriëntatie.

Solidariteit

In het kader van onze vereniging bestaat de solidariteit erin onze inspanningen te bundelen om kansarme kinderen alle kansen te geven om toegang te krijgen tot onderwijs en beroepsopleiding

Transparantie

De geïnde financiële bijdragen gaan volledig naar de acties die we op het terrein uitvoeren.

Hulp aan mensen in nood

Nu lid worden